Algemene voorwaarden actie: Vertel een vriend

Algemene voorwaarden
Actievoorwaarden ‘Vertel een Vriend’ Oorwerk Audiciens:

Algemeen:
a. De “Tell-a-Friend” actie (hierna de “Actie”) wordt georganiseerd door Oorwerk Audiciens.
b. Deelname aan de Actie impliceert de volledige aanvaarding van deze actievoorwaarden.

Deelnemers:
a. De Actie staat open voor bestaande klanten van Oorwerk Audiciens die een vriend doorverwijzen.
b. Nieuwe klanten die doorverwezen worden, dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in punt 3.

Voorwaarden voor doorverwezen vrienden:
a. De doorverwezen vriend dient een hoortest te doen bij Oorwerk Audiciens.
b. De doorverwezen vriend dient minimaal -35db gehoorverlies te hebben aan een oor alvorens er recht is op een beloning. Dit geldt voor zowel de Keuze Cadeaukaart als voor de 10% korting.
c. Bij aanschaf van hoortoestellen ontvangt de doorverwezen vriend 10% korting op een servicepakket.
d. De doorverwezen vriend heeft recht op een gratis hoortest.

Beloning voor de verwijzende klant:
a. De klant die een vriend doorverwijst, ontvangt €50 korting op het servicepakket of een €50,- Keuze Cadeaukaart na de proef, indien de doorverwezen vriend de hoortest heeft voltooid bij Oorwerk Audiciens.

Voorwaarden voor beloningen:
a. De beloningen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
b. De klant die een vriend doorverwijst heeft alleen recht op de beloning als de doorverwezen vriend daadwerkelijk een hoortest doet bij Oorwerk Audiciens.

Misbruik en Fraude:
a. Oorwerk Audiciens behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de Actie bij vermoeden van misbruik of fraude.
b. Misbruik omvat onder andere, maar is niet beperkt tot, het creëren van valse accounts, het plegen van frauduleuze handelingen om beloningen te verkrijgen, of enige andere handeling die in strijd is met de geest van de Actie.

Aanpassingen en Beëindiging:
a. Oorwerk Audiciens behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen of de Actie te beëindigen.
b. Aanpassingen worden van kracht na publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website van Oorwerk Audiciens.

Aansprakelijkheid:
a. Oorwerk Audiciens is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten, verliezen of claims voortvloeiend uit de deelname aan de Actie.

Privacy:
a. De persoonlijke gegevens van deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie.

Slotbepaling:
a. Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. In situaties waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Oorwerk Audiciens