Doorverwijzing KNO-arts of Audioloog

Let op deze signalen

Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat er iets mis is met uw gehoor. Als u last heeft van één of meer van de volgende symptomen, kan het nodig zijn om medische hulp te zoeken:

Belangrijke signalen

  • Een gehoorverlies van -35db onder de 67 jaar.
  • Significante asymmetrie (verschil in gehoorverlies van linker en rechter oor).
  • Significante achteruitgang (het gehoor is buitengewoon snel verslechterd).
  • Gehoorverlies in combinatie met onder andere oorontstekingen, lawaaiblootstelling, familiale gehoorverlies, tuberculose, syfilis, hiv, de ziekte van Menière, auto-immuunziekten, ototoxische medicatiegebruik, otosclerose, neurofibromatose van von Recklinghausen, Paget’s botziekte, of hoofdletsel.
  • Pijn, actieve afscheiding of bloeden uit een oor.
  • Plotseling gehoorverlies dat snel erger wordt.
  • Acute, chronische of terugkerende duizeligheid.
  • Bewijs van aangeboren of traumatische misvorming van het oor.
  • Zichtbaarheid van bloed, pus, overdadig oorsmeer, of ander materiaal in het oorkanaal.

Houdt er rekening mee dat deze signalen niet alle indicaties bevatten voor een medische doorverwijzing en niet bedoelt zijn om de klinische beoordeling te vervangen bij het bepalen van de noodzaak van overleg met een KNO-arts (oorspecialist).